Четвер, 03 липня 2014 00:00

Журнал Сумських надзвичайних повітових земських зборів [7 вересня 1893 року]

Автор  Сумські повітові земські збори

 Журнали сумських повітових земських зборів є багатющим джерелом з історії земського самоврядування 60-х років ХІХ – початку ХХ століття. У зв’язку з тим, що вони прочитувалися і підписувалися гласними при умові, якщо точка зору цих гласних на те чи інше питання у журналі була повністю відображена, вони ще є і досить достовірним джерелом. Але при використанні журналів потрібно також мати на увазі, що журнали земських зборів друкувалися з дозволу харківського губернатора, а значить могли цензуруватися у губернській адміністрації.

Джерело: Российская государственная библиотека

Зміст

1. Журнал Сумского чрезвычайного уездного земского собрания 7 сентября 1893 года

Приложение к журналу 7 сентября

2. Телеграмма г. Харьковского Губернатора за № 1942

3. «» «» «» за №102

4. Циркуляр «» «» за №4500

5. «» «» «» за № 4604

6. Правила по операции выдачи конторами и отдлениями Государственного банка ссуд под хлеб, через посредничество земских учреждений

7. Заявление гласного Е. К. Савича за № 1682

8. Заявление депутата от духовного ведомства о. Василия Никольского

9. Доклад управы по вопросу о выдаче мелким землевладельцам и крестьянским обществам ссуд под хлеб, через посредство земских учреждений

10. Доклад управы по вопросу о взимании земельных земских сборов вместо денег хлебом