Неділя, 12 березня 2017 12:17

Звагельський Віктор. Історична географія Лівобережної України доби Середньовіччя [в контексті досліджень "Слова о полку Ігоревім"]

Автор  Звагельський Віктор

У монографії розглядаються історико-географічні питання “Слова о полку Ігоревім", пов'язані з походом сіверських полків під керівництвом Ігоря Святославича у Половецький Степ навесні 1185 р. На основі даних давньоруських літописів, писемних джерел ХІV-ХVІІ ст., археологічних та топонімічних матеріалів вперше здійснено комплексний аналіз історико-географічної інформації щодо розташування стародавніх сухопутних комунікацій Лівобережжя України. Проведено аналіз численних версій щодо локалізації географічних об'єктів часів Київської Русі, запропоновано низку гіпотез, що стосуються маршруту походу Ольговичів.

 

 

 

 

 

Зміст

Вступ

Розділ І. Історіографія і джерела

Розділ II. Сухопутні комунікації Середнього Лівобережжя

Переправи Середнього Сейму

Кончаківський шлях

Піщаний брід на Верхній Сулі

Лосицька дорога

Середньовічні броди на Донці

Маршрут посольства В Ляпкіна

Розділ III. Від Десни до Каяли

Руська земля у “Слові о полку Ігоревім”

“Сняшася у Переяславля”

Маршрути походів Ігоря Сіверського у Степ

“Стоять стязи в Путивле”

“За Шеломянемъ еси”

“Поидоша к Сальнице”

“На реце на Каяле”

Розділ IV. Від Тору до Сейму

“Полю ворота”

“По Лозію”

“У Плесньска на болони”

“По Рси и по Сули гради поделиша”

Висновки

Список скорочень

Література

Додатки

Географічний покажчик

Похід 1185 р. за Іпатіївським літописом

Похід 1185 р. за Лаврентіївським літописом