Книга військового історика генерал-майора Василя Олександроваича Потто (1836-1911) і штабс-ротмістра Сергія Івановича Одинцова (1874-1920) охоплює період перетворення Охтирського слобідського козацького полку в гусарський та ранню історію останнього до кінця ХVІІІ століття. Наприкінці книги подаємо схеми, плани та мапи бойових дій Охтирського гусарського полку.
Спогади старожила Івана Петровича Рожевецького про життя міста Лебедина та Лебединщини у 1860 роки. Спочатку вони публікувалися у Лебединській міжрайонній газеті "Життя Лебединщини". А у 2007 році завдяки зусиллям лебединського краєзнавця Володимира Кравченка та харківського видавця Андрія Парамонова вийшли брошурою у видавництві "Харьковский частный музей городской усадьбы".
Книга харківського дослідника Володимира Маслійчука у науково-популярній формі розповідає про колонізаційний рух українців на схід у XVII-XVIII століттях і утворення Слобідської України. З'ясовано умови колонізації краю, простежено умови заселення Слобожанщини, визначено її межі, описано заснування слобідських міст, сіл, монастирів, описано специфіку повсякденного життя на цій території, включаючи міжетнічні контакти українців з росіянами і татарами.
Ця книга відомого полтавськогго краєзнавця Лева Васильовича Падалки (1859-1927) вперше вийшла у 1914 році. В ній описується минуле Полтавської землі від найдавніших часів і до ХІХ століття. Північні землі історичної Полтавщини (частини Роменського, Гадяцького та Зіньківського повітів) зараз входять до складу Сумської області.
Ця ювілейна брошура була написана колишнім сумським кадетом Сергієм Яковичем Кремером і присвячена 50-літтю Сумського кадетського корпусу, який був заснований на кошти цукрозаводчиків Харитоненків у 1900 році. Автор виклав історію навчального закладу, навів фрагменти із спогадів його вихованців, опублікував документи, фотографії, а також тексти віршів і пісень, які висвітлюють життя кадетів в Російській імперії та в еміграції. Книга взята з сайту "Руниверс": http://www.runivers.ru/    
Книга знаних сумських істориків Бориса і Галини Корогод знайомить з історією Сумщини від доби кам'яного віку і до часів національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького.
У навчальному посібнику у систематизованому вигляді дається аналіз подій, що відбувалися на території Сумщини від найдавніших часів до сьогодення. Може бути використаний на заняттях з історії та краєзнавства, а також стане в нагоді всім, хто цікавиться історією рідного краю.   Сумщина в історії України: навчальний посібник. - Суми: МакДен, 2005. - 496 с.
Історик і письменник Ілля Іванович Квітка (1745-після 1817) опублікував свою "Записку..." у 1812 році у Харкові, чим і поклав початок дослідженню історії Слобідської України. Праця була видана на кошти його племінника, відомого українського письменника Григорія Квітки-Основ'яненка (1778-1843). Тут подаємо її перевидання, яке було здійснене у 1883 році і в якому авторство помилково приписане Григорію Квітці-Основ'яненко.
Збірник слобожанських пісень, який був підготовлений до друку ще у 1995 році, є останньою роботою відомого фольклориста, члена Національної спілки композиторів України, професора Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Гоголя В. В. Дубравіна. Зібрання охоплює широке коло обрядового фольклору: цикл календарно-землеробських пісень, корпус весільних і великий пласт похоронних голосінь.   Обрядові пісні Слобожанищини (Сумський регіон) / Фольклорні записи та упорядкування В.В. Дубравіна. - Суми: Університетська книга, 2005. - 446 с.
Книга "Городництво" професора Леоніда Вітвицького вийшла друком, як підручник агрономічних шкіл української діаспори. Та практичне її застосування набагато ширше. Адже мало знайдеться українців, які б не любили землю і роботу на ній. Колись, після ІІ Світової війни, сотні тисяч наших співвітчизників за кордоном змогли по ній суттєво поглибити власні знання з городництва. Спробуємо поглибити і ми, адже багато давніх і оригінальних рецептів землеробства, вирощування, збирання і заготівлі врожаю не втратили актуальності досьогодні. Оригінал книги зберігається в бібліотеці архіву Української Інформаційної…