П'ятниця, 27 травня 2016 07:40

Левчук Наталія. Соціальна диференціація смертності населення м. Лебедин під час Голодомору у 1933 році

Автор  Левчук Наталія, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
У статті викладено результати дослідження соціальної диференціації смертності та структури причин смерті населення під час голоду 1933 року. На основі книг реєстрації смертей створена база даних, що містить 641 актовий запис про смерть для населення м. Лебедин Сумської області. Аналіз структури смертності населення за причинами смерті показав, що частка померлих від причин, які прямо або опосередковано пов’язані із голодом, досягає 73,7 % від загальної кількості смертей у м. Лебедин у другому півріччі 1933 року. Виявлені значні відмінності у структурі причин смерті різних соціальних груп дають підстави припустити певну соціально-професійну диференціацію смертності населення під час голоду. Найвища частка померлих від розладів харчування та порушень обміну речовин, які безпосередньо спричинені довготривалим голодом, спостерігається для чорноробів, найнижча – для службовців.