Понеділок, 17 жовтня 2011 00:00

Про проект "Сумський історичний портал"

Автор  Іванущенко Геннадій

Архівна революція в Україні, яка буквально перевернула уявлення багатьох про події недавньої історії відбувалася, останніми роками, на тлі іншої революції – інформаційної.

Об'єднання цих двох процесів: світового і загальноукраїнського - лише питання часу. Колорит кожної епохи, історичні факти, передані через архівні документи, історичні дослідження та народну пам'ять стають доступними все більшому колу людей.

Шахова аксіома "Білі починають і виграють" якнайкраще підходить до ідеї сайту: ми починаємо перші, але виграють від цього усі.

Проект Сумського історичного порталу задуманий, як об'єднання історичних, архівних, краєзнавчих, бібліотечних та інших ресурсів області.

Власне, йдеться не лише вузько про Сумщину чи прилеглі території сусідніх областей, пов'язаних з нами спільною історичною долею. Мова йде про удоступнення історичних джерел, в першу чергу архівних, широке використання їх людьми в різних куточках світу (адже інтернет-ресурс не може бути тільки обласним чи районним).

Це надзвичайно актуально для українського постколоніального та посттоталітарного суспільства, досі ментально хворого після політичних потрясінь ХХ століття, для відновлення родинних зв'язків і родинної пам'яті. Наші європейські сусіди вже роблять перші кроки в цьому напрямку. У липні 2000 року Комітет міністрів Ради Європи прийняв Рекомендацію № R (2000) 13, де підкреслюється важливість ролі архівів у зміцнення культурної самобутності, різноманіття й демократії і визначається європейська політика в галузі доступу до архівів.

"Історичні джерела дозволять нам сформувати більш об'єктивне бачення минулого, й таким чином допоможуть нам краще розуміти сьогодення й приймати обґрунтовані рішення в майбутньому. Завдяки цьому стане складніше маніпулювати історією й використовувати необґрунтовані забобони для розпалювання ворожнечі між народами. Відкриття доступу до архівних документів є, зокрема, одним із засобів запобігання міжкультурних та міжрелігійних конфліктів і зміцнення соціальних зв'язків" - вважає Генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс1. З огляду на останні політичні спроби ускладнити доступ до архівів в Україні, заборонити чи зупинити окремі теми досліджень, поширення історичної та архівної інформації в інтернет-простір є своєчасним.

Де б не були знайдені джерела з історії України чи Сумщини зокрема – вони одразу ставатимуть надбанням широких кіл користувачів: від аматорів до професійних істориків.

Скажімо, генеалогічна інформація метричних книг чи ревізьких казок зацікавить вихідців з нашого краю в будь-якому куточку Землі (вперше ця ідея була апробована свого часу на сайті держархіву Сумської області).

А документи, виявлені в архівах Нью-Йорка, Лондона чи Праги суттєво розширять наші знання про маловідомі історичні події, відкриють забуті імена. Наприклад, рукопис спогадів колишнього Сумського повітового коменданта, а згодом начальника штабу Карпатської Січі, генерал-хорунжого армії УНР Василя Филоновича, знайдений був у Національному архіві Чехії двома дослідниками незалежно один від одного.

І так само автономно: в Сумах і Ужгороді виходять про нього книги. А через рік - на сайті українців Болгарії з'являється повідомлення про активну громадську діяльність Филоновича з упорядкування могили М.Драгоманова в міжвоєнний період. Матеріали про це, до речі, представлені і в нинішньому випуску журналу.

Структура сайту відображатиме періодизацію історії України, пов'язуватиме її з місцевими особливостями.

Ми прагнемо розширити діапазон сприйняття історичної інформації як у бік науковості і подальшої розробки традиційних "академічних" проблем, так і в бік "відтінення" таких специфічних тем, як "історія повсякденності", "історичні образи в мистецтві", генеалогія і геральдика, "відомча історія", "життєві історії" біографії тощо. Пропонується і досить широкий інструментарій. Наприклад, розділ "Ресурси" (каталоги, реєстри, описи, інтернет-ресурси) включатиме "статику": (архівні, бібліотечні, музейні); і "динаміку": (академічні, вузівські, дослідницькі). Будуть книги, статті і блоги. Буде історична аналітика, методика викладання історії та виховної роботи на історичних матеріалах.

А ще: екскурсії-онлайн музеями світу, сторінками оцифрованих газет (20-ти, 50-ти, 100-річної давнини). Думаю, багатьох також зацікавить колекція "Сумщина на картах світу", інші розділи...

Інтерактивність порталу забезпечуватиме його відкритість та великий вузол інтернет-посилань на інші ресурси.

Починаємо...

 

___________________________________

1 Кечкеметі Шарль, Секей Іван. Доступ до архівів. Путівник для імплементації Рекомендації № R (2000) 13 щодо Європейської політики доступу до архівів / Харківська правозахисна група. - Харків: Права людини, 2010. - С. 8.